ZESPÓŁ PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

 

Nawigacja

Kontakt

 • ZESPÓŁ PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
  MOS dla chłopców - 57-300 Kłodzko, ul. Rajska 1, tel. 74 867 2465
  MOS dla dziewcząt - 57-362 Krosnowice 213, tel. 74 868 5080
 • 74 867 2465

Wiadomości

 • Zaproszenie

  Dyrektor Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku jako współorganizator IV Biegu Flagi oraz IV Biało-Czerwonego Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 maja 2017 r. w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w IV Biegu Flagi.
  Zamierzamy nagrodzić zwycięzców IV Biegu Flagi w kategoriach wiekowych z uwzględnieniem kobiet i mężczyzn. Dodatkowo nagradzany będzie najładniejszy
  strój zawodnika (utrzymany w biało-czerwonych barwach - pelerynki, szaliki, pomysłowe nakrycia głowy itp.).
  Start biegu o godz. 13.00, a zapisy w biurze zawodów od godz. 11.00 do godz.12.15 na skwerze Św. Jana (pod mostem Św. Jana). Dekoracja odbędzie się około godziny 14.00 na skwerze Św. Jana w Kłodzku (dokładna rozpiska czasowa imprezy jest w fazie uzgodnień z KCKSiR-em).
  Jesteśmy pełni nadziei, że patriotyczne święto, jakim jest Dzień Flagi, a także Święto Konstytucji 3 Maja będzie miało radosny, narodowy, całkowicie bezpartyjny i rodzinny charakter, dlatego serdecznie zapraszamy na nie Wszystkich Państwa wraz z rodzinami.
  Jedynym warunkiem wzięcia udziału w biegu jest posiadanie przez zawodnika flagi (dla tych, którzy jej nie będą mieli, rozdamy biało-czerwone chorągiewki).
  Dobrze byłby widziany też patriotyczny strój zawodnika utrzymany w biało-czerwonych barwach. Kontynuujemy tę nową tradycję również w obecnym roku i mamy nadzieję, że w przyszłych latach także będzie to możliwe.
  W imieniu całej społeczności

 •  

  Ewaluacja działań za I semestr

  1. Ewaluacja programu

  Program profilaktyczno-wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz semestralnie dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych dokonuje powołany przez dyrektora zespół. Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane w postaci raportu. Z jego wynikami dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną, rodziców  oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 • Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

         Janusz Korczak

   

  Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

  Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 • INFORMACJA O WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENIE POZIOMU FUNKCJONOWANIA WYCHOWANKÓW  w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

   

  Szanowni Rodzice!

   

  Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie zaprasza chętnych z Państwa na spotkanie zespołu ds. WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA WYCHOWANKÓW, które odbędzie się w MOS Krosnowice – Krosnowice 213:

  -  dla MOS Krosnowice (dziewczęta) - 06.02.2018 r. (wtorek) o godz. 8.30;

  -  dla MOS Kłodzko (chłopcy) -  07.02.2018 r. (środa) o godz. 8.30.

 • Zarządzenie Nr 01/2017/2018

  Dyrektora Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej

  Na podstawie par. 77 Statutu Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku  (Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr XIX/296/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku) , w związku z Zarządzeniem nr 138.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 06 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka I Kadencji na lata 2017-2019  zarządzam, co następuje:

 • Fotorelacje z naszych imprez znajdziecie na naszym Facebooku

 • O projekcie

  Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

  Realizacja – listopad 2016-grudzień 2018
   

  Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.

 • Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

  Nasz Zespół Placówek Socjoterapeutycznych zakwalifikował się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl(placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Uczniowie objęci tutoringiemw naszej szkole/placówce zyskają wsparcie życzliwegoim dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.