ZESPÓŁ PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

 

Nawigacja

Kontakt

 • ZESPÓŁ PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
  MOS dla chłopców - 57-300 Kłodzko, ul. Rajska 1, tel. 74 867 2465
  MOS dla dziewcząt - 57-362 Krosnowice 213, tel. 74 868 5080
 • 74 867 2465

Wiadomości

 • Zarządzenie Nr 01/2017/2018

  Dyrektora Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej

  Na podstawie par. 77 Statutu Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku  (Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr XIX/296/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku) , w związku z Zarządzeniem nr 138.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 06 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka I Kadencji na lata 2017-2019  zarządzam, co następuje:

 • Serdecznie zapraszamy na

  B E A N I A

  27.10.2017 r. o godz.900 do sali "Podhalanka" w Krosnowicach

   

  Więcej o nas na naszym profilu na Facebooku

 • O projekcie

  Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

  Realizacja – listopad 2016-grudzień 2018
   

  Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.

 • Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

  Nasz Zespół Placówek Socjoterapeutycznych zakwalifikował się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl(placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Uczniowie objęci tutoringiemw naszej szkole/placówce zyskają wsparcie życzliwegoim dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.